Our history

Biserica Baptistă Română din Cleveland, lumina făclierului identității creștine românești în îndepărtata Americă, a dat prinosul existenței sale și a lăsat năzuințe ale nădejdii, repere ale credinței și urme coordonatoare ale împlinirii cu un rol de mare importanță în societate în decursul celor 112 ani de existență.

Biserica Baptistă Română din Cleveland a fost și este locul de închinare, laudă și slavă adusă lui Dumnezeu, altarul propovăduirii Cuvântului Său, pentru a chema și îndrepta sufletele oamenilor pe calea credinței în Domnul Isus Cristos. Aceasta reprezintă un liant activ, constructiv și determinant în diferitele structuri ale vieții sociale, precum și casa de refugiu și nădejdea unui viitor luminos pentru miile de pribegi care au poposit pe aceste meleaguri în peste un secol de existență.

1910

Biserica Baptistă Română din Cleveland a fost fondată în primăvara anului 1910 de către Rev. Louis Avram Gredys (1910 - 1914), un român de origine evreiască, așa după cum este menționat în Scrisoarea Lunară - Letter of Hebrew Christian Evangelization Society - din anul 1911. Motto-ul slujirii sale a fost: „Și tu poți să ai un nou început cu Domnul Isus”, inspirat din 1 Corinteni 3:11. Pastorul L.A. Gredys a slujit biserica din Cleveland până la sfârșitul anului 1914, când s-a mutat ca pastor la Biserica Baptistă Română din Akron (Ohio), iar ulterior, din anul 1919, la Biserica Baptistă Română din Detroit (Michigan).

Louis Avram Gredys (1910 - 1914 )

1914

Începând cu Decembrie 1914, păstorirea Bisericii din Cleveland a fost preluată de Rev. Mihai Farc (1914-1939) care a avut ca motto al slujirii „Orice suflet are valoare în ochii lui Dumnezeu”, inspirat din Romani 10:13. În această perioadă s-a construit localul Bisericii Baptiste Române din Cleveland de pe West 57th Street. În anul 1939, pastorul Farc s-a mutat la Biserica Baptistă Română din Aurora, statul Illinois.

Mihai Farc (1914 - 1939)

Rev. Mihai Farc şi familia 1926

Biserica Baptistă Română din Cleveland. 1922

1939

După 1939, păstorul bisericii a devenit Rev. Dănila Pascu (1939-1975) al cărui motto în slujire a fost: „Dacă vrei, și tu poți fi un om al lui Dumnezeu”, bazat pe Daniel 11:32. În cei 36 de ani de slujire, pastorul Pascu a înființat Ora Românească de la radio, propovăduind Cuvântul Evangheliei timp de 35 de ani prin Stația de radio WGAR, 1480 KC. În cadrul bisericii au fost găzduiți oaspeți de onoare precum Regele Mihai I și Dumitru Cornilescu. Împreună cu senatorul Frank Laushe și Congresman-ul Michael Feighan, pastorul Pascu a reușit să introducă o clauză în legea emigrării care să stipuleze ca „integrarea familiilor să fie o prioritate,” lege care mai târziu, în 1965, a fost votată de Congres și apoi semnată de Președintele Lyndon B. Johnson. De o importanță majoră în slujirea pastorului Pascu au fost înființarea Corului Messiah, având ca Dirijor pe muzicianul George Poinar, și Cleveland Romanian Garden din cadrul Case Western Reserve University.

Dănilă Pascu (1939- 1975)

Corul Bisericii Baptiste Române din Cleveland, 1941

Regele Mihai I al României, în vizită la Biserica Baptistă Română din Cleveland 1948

Regele Mihai I semnează pe Biblia de pe amvonul bisericii. Cleveland. 1948

Delegaţia româno-americană cu preşedintele Harry J.Truman, 1952

Dr. Dumitru Cornilescu cu soţia la Cleveland. 1965

1975

La 1 aprilie 1975, a fost ales ca păstor al bisericii Rev. Petru Floruța (1975-1985) care a avut ca motto al slujirii sale: „Numai harul lui Dumnezeu este suficient și pentru tine...”, având ca inspirație Romani 6:1. În cei 10 ani de slujire ai pastorului Petru Floruța, biserica din Cleveland a sponsorizat zeci de familii din România și din taberele de refugiați din Europa. În anul 1983, biserica i-a avut ca oaspeți pe Rev. Richard Wurmbrand cu soția și Rev. Liviu Olah. A păstrat o bună colaborare cu Comitetul Creștin Român pentru apărarea libertății religioase (ALRC) și cu Rev. George Crișan din Washington în apărarea fraților persecutați din România.

Petru Floruţa (1975-1985)

Rev. Petru Floruţa cu familia. 1972

Botez noutestamentar. Rev. Petru Floruţa Cleveland. 1980

Botez noutestamentar, Rev. Petru Floruţa. Cleveland 1984

1985

În Noiembrie 1985, păstorirea bisericii din Cleveland a fost preluată de Rev. Ioan Dăduică (1985-1991) având ca motto: „Fii dar credincios lucrului încredințat de Domnul”, inspirat din 1 Corinteni 4:2. În această perioadă, localul vechi al bisericii de pe West 57th Street a devenit neîncăpător și a fost vândut pentru a cumpăra un nou local situat pe 3333 Pleasant Valley Rd din Parma, Ohio. Biserica a continuat să asigure sprijin și ajutor creștinilor persecutați din România. Între 22-24 August 1987, împreună cu Președintele Asociației Baptiste Române, Dr. Alexa Popovici, biserica a participat la Congresul Românilor Liberi din Cleveland, avându-l ca președinte pe diplomatul român Ion Rațiu.

Ioan Dăduică ( 1985-1991)

Tinerii şi copiii la programul de slujire a bisericii. Decembrie 1985

Botez noutestamentar, Rev. Ioan Dăduică. Cleveland 1987

Biserica Baptistă Română din Cleveland, Mai 1988

1991

La data de 17 Noiembrie 1991, Rev. Filip Mircea (1991-1996) a fost instalat în slujire ca păstor. Motto-ul său a fost: „Credința-ți dă aripi să zbori deasupra problemelor; accept-o și nu amâna”, bazat pe Evrei 11:1. Impactul mobilizator și dăruirea pastorului Filip Mircea, împreună cu aportul bisericii, a făcut astfel ca mai mulți tineri din biserică și din afara ei să ia hotărârea de a primi Botezul Nou Testamental. Spiritul misionar al bisericii a fost revitalizat prin fondarea Misiunii Countryside care, peste ani, a avut un impact deosebit în lucrarea misionară din România. În anul 1993, biserica a avut ca oaspeți pe demnitarii români Ioan Alexandru și Petru Dugulescu, iar, în 1995, pe lingvistul Gheorghe Petre Bârlea.

Mircea Filip (1991-1996)

Serviciul special de instalare a pastorului Mircea Filip. Cleveland 1991

Botez noutestamentar, Rev. Filip Mircea. Cleveland 1992

Botez noutestamentar cu Rev. Filip Mircea, Cleveland 10 iulie 1994

1996

În anul 1996, slujirea bisericii din Cleveland a fost preluată de Dr. Titus Colțea (1996-1997) al cărui motto a fost: „Cuvântul lui Dumnezeu este Legea Supremă, memorează-l”, bazat pe Coloseni 3:16. Deși a slujit doar un an, tematica predicilor sale întitulată „Puterea Cuvântului și Viziunea Creștină” a avut un impact determinant în viața bisericii. Tot prin Dr. Colțea, biserica l-a cunoscut pe Dr. Sammy Tippit, evanghelist american de importanță pentru România și românii din diaspora. Tot în anul 1996, biserica a înființat un program de radio intitulat „Vocea Creștină Română”, prin Stația WCCD-1000 din Cleveland.

Titus Colţea, 1996-1997

Caseta înregistrată: Predică neprihănirea, Dr. Titus Colţea 1996

Botez noutestamentar. Dr. Titus Colţea şi Dr. Sammy Tippit, Cleveland 1996

1997

În toamna anului 1997, biserica l-a ales ca păstor pe Rev. Titus Miheț (1997-2004). Motto-ul său a fost: „Să fim priviți ca niște slujitori ai lui Isus Cristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu”, bazat pe 1 Corinteni 4:1. În perioada celor șapte ani de slujire, păstorul Miheț și comitetul au reorganizat Statutul Bisericii, au vândut clădirea de pe 3333 Pleasant Valley Rd. și au cumpărat actualul local de pe 581 E. Ridgewood Dr. din Seven Hills. În această perioadă, biserica a fost binecuvântată cu un mare număr de tineri (aproximativ 60) care au fost expuși în mod organizat la diferite programe și evenimente: Conferința Misionară Anuală a Tineretului Asociației la Cleveland, sponsorizarea Corului Seminarului Ortodox din București, delegația Parlamentară și Academică din România, Academia Româno-Americană de Științe și Arte, Frumusețea Unei Națiuni etc. Toate acestea au avut un impact în evanghelizarea și formarea tinerei generații.

Titus Miheţ (1997-2004)

Botez noutestamentar. Rev. Titus Miheţ, Cleveland. 2000

Biserica Baptistă Română din Cleveland, Conferinţa Misionară. 2002

Frumuseţea unei naţiuni, corul Bisericii. Rev.Titus Miheţ şi dirijorul T. Chira. 2002

Biserica Baptistă Română din Cleveland, Rev. Titus Miheţ Cleveland 2001

Pastorii cu ocazia sărbătorii de la stânga la dreapta:
Cruceru Marius, Paul Dan, Negruţ Paul, Miheţ Titus, Peshel Sandu Tudor, Clintoc Viorel, Cleveland 2002

Tineretul bisericii împreună cu pastorii T. Miheţ şi D. Paul cu soţiile lor. 2003

Corul bisericii din Cleveland. În faţă pastorii T. Miheţ şi D. Paul cu soţiile lor. 2003

Comitetul bisericii împreună cu pastorii T. Miheţ şi D. Paul 2003

2002

La data de 28 Aprilie 2002, în cadrul bisericii a fost ordinat ca pastor, alături de pastorul Titus Miheț, fratele Dan Paul (2002 - prezent). Motto-ul său în cei 20 de ani de slujire a fost și este „Păstrați credința care a fost dată sfinților, o dată pentru totdeauna” având ca inspirație Iuda 1:3. În această perioadă biserica a susținut numeroase evenimente importante: Concertul Internațional de laudă și închinare - 2005, Colaborarea cu Sen. Viorel Duca și Deputatul Dr. Valentin S. Bosneac, împreună cu Orchestra și Corul Bisericii Maranata din Hunedoara - 2006, Seminarul Teologic Baptist din cadrul Asociației - 2008, Centenarul Bisericii Baptiste din Cleveland - 2010, cel de-al 100-lea Congres al Asociației Baptiste Române din USA și Canada - 2012 (în cadrul căruia pastorul Dan Paul a fost ales Președintele Asociației), Corul Pastoral din Banatul Montan România - 2014, etc.

Dan Paul 2002- Prezent

Pastorii Dan Paul şi Titus Miheţ, împreună cu soţiile lor. 2002

Pastorul Dan Paul şi slujitorii bisericii. Cleveland 2005

Pastorul Dan Paul şi comitetul bisericii, Cleveland 2005

Corul bisericii din Cleveland, dirijor Flavius Filip, Cleveland Dec. 2005

Botez la Cleveland, pastor Dan Paul, Cleveland 2006

Pastorul Dan Paul cu soţia cu ocazia Centenarului, 2010

Corul bisericii, cu ocazia centenarului. Dirijor Titus Chira, 2010

Comitetul Bisericii, împreună cu pastorul Dan Paul, Cleveland 2010

Corul şi slujitorii Bisericii cu ocazia centenarului 2010

Corul şi slujitorii Bisericii cu ocazia centenarului 2010

Aniversarea de 100 de ani a Bisericii Baptiste Române din Cleveland. 1910-2010

Pastorul Dan Paul cu un grup de slujitori la aniversare Cleveland 2010

Botez noutestamentar, pastor Dan Paul. Cleveland 2010

Corul mixt al bisericii, dirijor Dan Moga. Cleveland. 21 dec 2014

Tineretul Bisericii Baptiste Române din Cleveland 21 decembrie 2014

2022

Biserica din Cleveland, în data de 27 Februarie 2022, l-a ales ca asistent alături de pastorul Dan Paul pe fratele Ioan Vereș (2022 - prezent), un tânăr echipat și destoinic în slujirea bisericii. Motto-ul său este inspirat din 1 Corinteni 2:2: “Căci nu am de gând sa știu între voi altceva decât pe Isus Cristos și pe El răstignit.”

Ioan Vereș împreuna cu familia, Cleveland 2022

Petru Cocîrțeu, Cleveland, Ohio, 28 Aprilie 2022

  • Location

    581 E Ridgewood Dr., Seven Hills, OH, 44131

  • Line Phone

    +216 642 3131